Hiện nay, giáo trình Minna no Nihongo là giáo trình được sử dụng phổ biến nhất tại các Trung tâm Nhật ngữ bao gồm bộ Minna Sơ cấp cho trình độ N5, N4 và bộ Minna Trung cấp cho trình độ N3, N2. Tuy nhiên để có thể đạt được hiệu quả tối đa khi học giáo trình này không phải là điều dễ dàng. Bài viết này sẽ giúp các bạn phần nào tiếp thu bộ giáo trình này tốt và hiệu quả nhất.

Tiếng Nhật được chia làm làm 5 cấp độ từ thấp đến cao từ N5 cho đến N1. Trong đó N5, N4 là trình độ sơ cấp, N3 là trình độ trung cấp và N1, N2 là trình độ cao cấp. Những người học cần áp dụng đúng trình tự học với các giáo trình cần thiết từ thấp đến cao. Sau đây, hãy cùng tìm hiểu về bộ giáo trình tiếng Nhật trung cấp là giáo trình Minna.