Tổng Hợp Một Số Từ Kanji N2 Thông Dụng Nhất

Tài Liệu N2

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các từ Kanji N2 thông dụng nhất thuộc cấp độ trung cấp, bài này sẽ bao gồm các phần: âm Hán Việt, âm Kun, âm Ôm và những từ tiếng Nhật thường gặp nhất. Hy vọng sẽ giúp các bạn ôn luyện tốt hơn trước khi tham gia cuộc thi năng lực JLPT N2.

Tổng hợp từ Kanji N2

 • 禁 (cấm)
  • Âm on là きん 
  • Các từ hay gặp 禁止 (きんし): ngăn cấm, cấm đoán, cấm chỉ
 • 関 (quan)
  • Âm on là かん. 
  • Âm kun : かか 
Một số từ Kanji N2 thông dụng
Một số từ Kanji N2 thông dụng

Dùng cho các từ

関心(かんしん): quan tâm

関わる(かかわる): liên quan, về

関する- liên quan đến, về (vấn đề)

 • 煙 (yên)
  • Âm on : えん
  • Âm kun : けむり
  • 禁煙 (きんえん): cấm hút thuốc
  • 煙 (けむり): khói thuốc lá
 • 険 (Hiểm)
  • Âm on : けん
  • Âm kun : けわ
  • 危険な (きけんな): nguy hiểm
  • 険しい (けわしい):(đường) dốc
 • 静 (tĩnh)
  • Âm on : せい
  • Âm kun : しず
  • 安静な(あんせい): yên tĩnh
  • 静かな (しずかな): yên tĩnh
  • 静まる (しずまる): lắng xuống, dịu bớt đi
 • 危 (nguy)
  • Âm on : き
  • Âm kun : あぶ
  • あや
  • 危機(きき): nguy cơ, khủng hoảng
  • 危ない(あぶない): nguy hiểm
  • 危うい (あやうい): nguy hiểm, cận kề hiểm nguy
 • 係 (hệ)
  • Âm Hán – Việt : HỆ
  • Âm on : けい
  • Âm kun : かかり
  • 関係 (かんけい): quan hệ
  • 係り(かかり): người phụ trách
  • 係員 (かかりにん): người chịu trách nhiệm
Cùng học tiếng Nhật N2
Cùng học tiếng Nhật N2
 • 石 (thạch)
  • Âm Hán – Việt : THẠCH
  • Âm on : せき、しゃく
  • Âm kun : いし
  • 落石 (らくせき): đá rơi
  • 石 (いし) đá
  • 磁石 (じしゃく): nam châm
 • 落 (lạc)
  • Âm on : らく
  • Âm kun : お
  • 転落 (てんらく):sự rơi xuống, rụng xuống
  • 落ちる (おちる): rơi, rụng
  • 落第 (らくだい): sự thi trượt
  • 落とす(おとす): bỏ rơi, đánh rơi, hạ
 • 飛 (phi)
  • Âm on : ひょう
  • Âm kun : と
  • 飛ぶ (とぶ): bay
  • 飛行場 (ひこうじょう): sân bay
  • 飛び出す(とびだす): bay ra

Thông qua các từ Kanji N2 thông dụng nhất có thể giúp bạn ôn luyện một phần kiến thức của mình. Ngoài ra bạn cần nắm vững ngữ pháp và cách nói nữa nhé! Còn nếu bạn muốn học được thông thạo tiếng Nhật thì bạn cần cả một quá trình học tập chăm chỉ và thực hành siêng năng. Chúc bạn thành công!