Bạn muốn kiểm tra năng lực học tiếng Nhật của mình bằng cách tham gia cuộc thi JLPT N4. Và để dễ dàng hơn trong việc tiếp thu và nắm bắt kiến thức bài học mới thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cấu trúc ngữ pháp N4 chuẩn, từ vựng tiếng Nhật  thường xuất hiện trong các đề thi của kỳ thi năng lực.  

Hoạt Động Của Trung Tâm