Tất Tần Tật Cấu Trúc Đề Thi JLPT N5

Luyện Thi N4 và N5

Trong mỗi bài thi của JLPT thường có các phần thi khác nhau nhưng chúng đều có chung một cấu trúc gồm 3 phần là ngữ pháp, đọc hiểu và nghe. Đối với cấu trúc đề thi JLPT N5 cũng vậy và nó dùng để đánh giá khả năng đọc và hiểu những câu văn dùng các chữ Hiragana, Katakana và các chữ Kanji căn bản nhất.  Để giúp cho bạn trong việc tự ôn luyện N5 thì mình xin giới thiệu cấu trúc của đề thi N5.

Đề thi JLPT N5 có 3 phần chính: kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu và phần nghe

Kiến thức ngôn ngữ (4 phần)

Phần kanji và Katakana: có khoảng 8 câu trong bài thi và nó dùng để kiểm tra cách bạn viết chữ Katakana hoặc Kanji của một chữ Hiragana

Cấu trúc đề thi N5 JLPT
Cấu trúc đề thi N5 JLPT

Ví dụ :

_ の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

あの ほてるは ゆうめいです

1.ホラル                           2.ホテル

3. ホテラ                          4.ホテハ

Phần đọc Kanji : khoảng 12 câu và dùng để kiểm tra cách bạn đọc 1 từ viết bằng chữ Kanji

Ví dụ:

_ の ことばは ひらがなで どうかきますか。1・2・3・4からいちばん いい ものを ひとつ えらん

で ください 新しいくるまですね

1. あたらしい                         2. あだらしい

3. あらたしい                         4. あらだしい

Phần thay đổi cách nói: có khoảng 5 câu và kiểm tra khả năng thay đổi cách nói để cùng diễn tả 1 ý

Ví dụ:

_  の ぶんと だいたい おなじ いみの ぶんが あります。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひと つ えらんで ください。

わたしは デパートに つとめて います。

  1. わたしは デパートで かいものを して います。
  2. わたしは デパートで しごとを して います。
  3. わたしは デパートで さんぽを して います。
  4. わたしは デパートで やすんで います。

Phần điền từ theo mạch văn: dùng để kiểm tra khả năng hiểu từ trong văn cảnh có khoảng 10 câu trong bài

Ví dụ :

( )に なにを いれますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。 ここは ( )です。

べんきょうできません

1.くらい                     3.うるさい

2.さむい                     4.あぶない

Đọc hiểu

Cấu trúc đề thi JLPT N5 của phần đọc hiểu được chia làm 2 phần là ngữ pháp và đọc hiểu. Ngữ pháp sẽ gồm 3 phần: phần 1 sẽ kiểm tra khả năng lựa chọn dạng ngữ pháp phù hợp với nội dung (16 câu), phần 2 kiểm tra khả năng sắp xếp từ thành 1 câu đúng (5 câu), phần cuối là kiểm tra khả năng lựa chọn từ và câu theo mạch đoạn văn (5 câu).

 

Đọc và nghe là hai phần thi khá khó trong các kỳ thi năng lực
Đọc và nghe là hai phần thi khá khó trong các kỳ thi năng lực

Về phần đọc hiểu cũng được chia thành 3 phần nhỏ: đọc hiểu đoạn văn ngắn, đọc hiểu đoạn văn cỡ vừa và phần tìm thông tin.

Nghe hiểu

Phần này sẽ có 4 phần: nghe hiểu chủ đề, nghe hiểu điểm cốt lõi, nghe hiểu đối thoại, nghe hiểu ứng đáp. Có lẽ đối với phần này bạn đã biết mình phải làm gì rồi phải không. Không chỉ có nghe thôi mà bạn còn phải tóm lượt, lấy thông tin, chọn câu nói phù hợp và đáp lại phù hợp.

Trên đây toàn bộ phần cấu trúc đề thi JLPT N5, để từ đó các bạn có thể lập cho mình một kế hoạch học tập, ôn luyện cụ thể. Chúc các bạn thành công và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi!

THÔNG TIN NHẬT BẢN