Mình vốn là người rất yêu thích truyện tranh và nền văn của hóa của Nhật Bản. Đặc biệt là cũng rất thích tiếng Nhật, nên đã quyết định tự học tiếng Nhật trong vòng hơn một năm. Kết quả là mình đã thi đỗ được N4 sau 7 tháng và tiếp tục luyện thêm 5 tháng để thi đỗ N2. Và đây là cách học mà mình đã áp dụng nhé.