Lúc bắt đầu học một ngoại ngữ chúng ta phải xác định lộ trình để bắt đầu cho bản thân. Tuy chưa hẳn là “cao thủ” tiếng Nhật, nhưng mình cũng khá tự hào khi đã có được tấm bằng N2 trong tay. Để đạt được thành tích này thì mình cũng phải nổ lực, kiên trì “cày cuốc” trong vòng hơn một năm trời ròng rã.

Các bài khác...

Hoạt Động Của Trung Tâm