Để có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật thì bạn cần học tiếng Nhật cơ bản và bắt buộc bạn cần phải học thuộc lòng bảng chữ cái và thực hành thường xuyên. Sau đây là kinh nghiệm của những người đi trước sẽ làm nền tảng giúp bạn có thể giao tiếp được với người bản địa.

Hoạt Động Của Trung Tâm