Tiếng Nhật được xếp vào các loại ngôn ngữ khó nhất thế giới. Ngoài việc chia động từ hay cấu trúc dịch ngươc ngạo, thì bảng chữ Kanji là bảng chữ Hán khó nhất và thách thức người học nhất vì bạn cần phải học thuộc với hơn 2000 ký tự. Sau đây tôi xin chia sẻ cách mà tôi học ký tự Kanji hiệu quả nhất.

Để có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật thì bạn cần học tiếng Nhật cơ bản và bắt buộc bạn cần phải học thuộc lòng bảng chữ cái và thực hành thường xuyên. Sau đây là kinh nghiệm của những người đi trước sẽ làm nền tảng giúp bạn có thể giao tiếp được với người bản địa.

Hoạt Động Của Trung Tâm