Nhật ngữ TinEdu Nihongo

 

Tiếng Nhật Giao Tiếp Phản Xạ

TinEdu Nihongo là trung tâm Nhật ngữ đi đầu trong phương pháp giảng dạy tiếng Nhật giao tiếp phản xạ và độc quyền mô hình học tập CLASS – CLUB tại Việt Nam.

 

Về TinEdu Nihongo

Image

Hệ thống Nhật ngữ giao tiếp phản xạ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Với mong muốn mang đến các khóa học giao tiếp “chuẩn Nhật” cho người Việt cũng như chứng tỏ vai trò tiên phong trong thay đổi xu hướng học tiếng Nhật, chúng tôi đã tạo ra môi trường học tập giúp cho người Việt được thực hành và trải nghiệm nhiều nhất. Bạn sẽ không thể tìm thấy những khóa học giao tiếp tiếng Nhật tương tự như vậy ở những trung tâm khác ngoài TinEdu Nihongo!!!

Tầm nhìn

 
Chặng đường phát triển

Đưa TinEdu Nihongo phát triển trở thành Trung tâm đào tạo tiếng Nhật giao tiếp ứng dụng hàng đầu Việt Nam.