Từ vựng về văn phòng phẩm thường dùng trong tiếng Nhật

Từ Vựng

Đối với những bạn đi du học Nhật Bản, làm quen với những từ vựng tiếng Nhật về đồ vật, đồ dùng trong trường lớp học là rất cần thiết. Chúng không chỉ được sử dụng nhiều trong lớp học của bạn mà ngay cả trong đời sống cũng vậy. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số từ vựng về văn phòng phẩm thường dùng trong tiếng Nhật nhé.

Hãy cùng tìm hiểu về từ vựng văn phòng phẩm của Nhật thôi nào!

Tiếng Nhật

Cách đọc

Nghĩa

イーゼル

izeru

giá vẽ

液状のり

ekijonori

keo dán

鉛筆

empitsu

bút chì

カードリング

kadoringu

vòng xâu (chìa khoá)

カッター

katta

dao rọc giấy

画鋲

gabyo

đinh ghim

画用紙

gayoshi

giấy vẽ

カレンダー

karenda

lịch

クリップ

kurippu

kẹp giấy

くれよん

kureyon

bút sáp màu

蛍光ペン

keikopen

bút nhớ

消しゴム

keshigomu

cục tẩy (bút chì)

黒板

kokuban

bảng đen

シャープペンシル

shapupenshiru

bút chì kim

修正テープ

shuseitepu

băng xoá

修正ペン

shuseipen

bút xoá

スティックのり

sutikkunori

hồ dạng thỏi

スプレーのり

supurenori

hồ dạng phun

セロハンテープ

serohantepu

băng dính trong

チョーク

choku

phấn viết

テープカッター

tepukatta

dụng cụ cắt băng dính

テープのり

tepunori

hồ dán dạng băng

手帳

techo

sổ tay

伝票

denpyo

hoá đơn

でんぷんのり

denpunnori

hồ dán (từ tinh bột)

ぬりえ

nurie

sổ tập tô

ノート

noto

sổ

バインダー

bainda

bìa kẹp giấy

はさみ

hasami

kéo

パンチ

panchi

dụng cụ đục lỗ

封筒

futo

phong bì

付箋

fusen

giấy nhớ

フック

fukku

móc treo

筆ペン

fudepen

bút lông

ペンケース

penkesu

hộp bút

ボールペン

borupen

bút bi

方眼紙

hoganshi

giấy kẻ ô li

ホッチキス

hocchikisu

dập ghim

ホワイトボード

howaitobodo

bảng trắng

ボンド

bondo

keo dán công nghiệp (kim loại, gỗ, nhựa)

マグネット

magunetto

nam châm

万年筆

mannenhitsu

bút mực

メモ

memo

sổ ghi nhớ

メンディングテープ

mendingutepu

băng dính (viết chữ lên được)

模造紙

mozoshi

giấy khổ lớn (dạng cuộn)

ラベル

raberu

nhãn dán

両面テープ

ryomentepu

băng dính 2 mặt

ルーズリーフ

ruzurifu

giấy rời

レポート用紙

repotoyoshi

giấy viết báo cáo

Từ vựng văn phòng phẩm của Nhật phải nói là muôn hình vạn trạng. Bạn có biết thêm đồ dùng nào ngoài danh sách trên đây không? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Chúc bạn ứng dụng tốt tại lớp học hay nơi làm thêm của mình!