Để nghe và hiểu được tất cả tiếng Nhật hầu như là một thách thức đối với người học loại ngôn ngữ này. Và để giúp cho bạn học tốt hơn thì mình xin chia sẻ một số phương pháp luyện nghe tiếng Nhật chuẩn nhất.

Hoạt Động Của Trung Tâm