Trong tiếng Nhật có 3 bản chữ cái mà bạn cần học: Hiragna, Katakana chỉ bao gồm trên dưới 50 chữ, còn đối với Kanji thì có gần 2000 chữ Hán phổ biến. Vậy làm thế nào để học và nhớ được tất cả chúng? Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn cách để học thành thạo Kanji như người Nhật sẽ giúp cho bạn có cách học mới thú vị, dễ dàng và hiệu quả.

Chữ Hán chiếm khoảng 65% trong tiếng Nhật, vì thế bạn cần biết càng nhiều chữ càng tốt. Khi học Kanji bạn nên kết hợp với học bộ thủ, nó sẽ giúp bạn nhớ dễ dàng hơn bảng chữ tượng hình này. Một cách nhanh nhất là bạn có thể học 214 bộ thủ chữ Hán qua thơ để nhớ hết toàn bộ.

Hoạt Động Của Trung Tâm