Tìm Hiểu Cơ Bản Về Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật

Học Hán Tự

Trong bảng chữ cái tiếng Nhật gồm có 96 chữ cái đơn, trong đó có 48 cách phát âm các âm đơn, mỗi 1 cách phát âm lại có 2 cách viết. Và Tiếng Nhật có 3 bảng chữ cái Hiragana, Katakana và Kanji. 

Trước khi tiếp cận được với tiếng Nhật thì bạn cần hiểu rõ các bảng chữ cái, ngữ nghĩa cũng như cách phát âm của chúng. Bạn cần học đến khi nằm lòng mới có thể bước tiếp đến giai đoạn mới. Sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về 2 bảng chữ đơn giản nhất nhé!

Cách phát âm bảng chữ cái tiếng Nhật

・あ = ア = A (Đọc là : a)

・え = エ = E (Đọc là : ê)

・い = イ = I (Đọc là : i)

・う = ウ = U (Đọc là : ư)

・お = オ = O (Đọc là : ô)

・か = カ = KA (Đọc là : ka)

Cùng học phát âm tiếng Nhật
Cùng học phát âm tiếng Nhật

・く = ク = KU (Đọc là : kư)

・き = キ = KI (Đọc là : ki)

・け = ケ = KE (Đọc là : kê)

・さ = サ = SA (Đọc là : sa)

・こ = コ = KO (Đọc là : kô)

・せ = セ = SE (Đọc là : sê)

・し = シ = SHI (Đọc là : shi)

・す = ス = SU (Đọc là : sư)

・そ = ソ = SO (Đọc là : sô)

・た = タ = TA (Đọc là : ta)

・て = テ = TE (Đọc là : tê)

・ち = チ = CHI (Đọc là : chi)

・つ = ツ = TSU (Đọc là : tsư)

・と = ト = TO (Đọc là : tô)

・な = ナ = NA (Đọc là : na)

・に = ニ = NI (Đọc là : ni)

・ぬ = ヌ = NU (Đọc là : nư)

・ね = ネ = NE (Đọc là : nê)

・は = ハ = HA (Đọc là : ha)

・の = ノ = NO (Đọc là : nô)

・ひ = ヒ = HI (Đọc là : hi)

・ふ = フ = FU (Đọc là : fư (hư)

・へ = ヘ = HE (Đọc là : hê)

・み = ミ = MI (Đọc là : mi)

・ほ = ホ = HO (Đọc là : hô)

・ま = マ = MA (Đọc là : ma)

・む = ム = MU (Đọc là : mư)

・め = メ = ME (Đọc là : mê)

・も = モ = MO (Đọc là : mô)

・よ = ヨ = YO (Đọc là : yô, đọc nhanh "i-ô")

・や = ヤ = YA (Đọc là : ya, đọc nhanh "i-a") 

・ゆ = ユ = YU (Đọc là : yu, đọc nhanh "i-u")

・ら = ラ = RA (Đọc là : ra)

・り = リ = RI (Đọc là : ri)

・れ = レ = RE (Đọc là : rê)

・る = ル = RU (Đọc là : rư)

・ゐ = ヰ = WI (Đọc là : wi

・ろ = ロ = RO (Đọc là : rô)

・わ = ワ = WA (Đọc là : wa)

・ゑ = ヱ = WE (Đọc là : wê)

・を = ヲ = WO (Đọc là : wô)

・ん = ン = N (Đọc là : ừn)

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana
Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Nhìn bảng chữ cái tiếng Nhật chắc hẳn bạn đã hình dung mình cần học những gì phải không. Có lẻ một số bạn sẽ hoang mang và chán nản trong quá trình học vì đây là loại ngôn ngữ khó nhất thế giới mà. Hiện nay có rất nhiều phương pháp học khác nhau và tùy vào mục đích cũng như sở thích mà họ tìm cho mình một cách học phù hợp. Tuy nhiên đa số các bạn chọn học qua hình ảnh, âm thanh vì nó mang lại hiệu quả cao hơn. Vậy còn bạn đã chọn cho mình phương pháp học tập chưa? Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay nếu bạn có thể, chúc bạn thành công! 

THÔNG TIN NHẬT BẢN