Hệ thống tiếng Nhật tồn tại ba bảng chữ cái là: Hiragana, Katakana và Kanji. Trong đó, chữ Kanji (chữ Hán) được xem là bảng chữ khó nhất, được bắt nguồn từ Trung Quốc. Kiểu chữ này cũng tồn tại nhiều sự thật thú vị mà nhiều bạn đang học cũng chưa từng được biết.

楽しい(tanoshi) và 嬉しい(ureshi) đều dùng để thể hiện trạng thái vui vẻ, tuy nhiên khi dùng trong giao tiếp 2 từ này xét về ý nghĩa có nhiều khác biệt. Các bạn đang học tiếng Nhật thường không thể phân biệt điểm khác nhau giữa chúng nên đôi khi sử dụng sai dẫn đến có tình huống dở khóc dở cười.

Tiếp tục tìm hiểu về Hán tự, bài học tiếng Nhật lần này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp túc với một cặp từ đồng âm khác nghĩa nữa, đó là . Cả 2 Kanji này đều được đọc là abura (dầu/mỡ). Hãy cùng tìm hiểu xem chúng khác nhau ở điểm nào để sử dụng cho đúng nhé.

Các bài khác...